Polski

V MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM SŁOWIAŃSKIE

Polska – Brazylia

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na V Międzynarodowe Sympozjum Słowiańskie, które odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018 roku w Warszawie (Polska) i w Irati (Brazyli).

Idea sympozjum zrodziła się w południowej Brazylii na Uniwersytecie Stanu Środkowo-Zachodniego (UNICENTRO), dotychczasowe edycje wydarzenia miały miejsce w kampusie uniwersyteckim w Irati oraz w Dnieprzańskim Uniwersytecie Narodowym im. Ołesia Honczara na Ukrainie.

Cieszymy się, że w tym roku sympozjum odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim.

Współorganizatorami wydarzenia są Instytut Języka Polskiego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Studiów Słowiańskich z Unicentro.

Mamy nadzieję, że sympozjum będzie okazją do dyskusji o badaniach słowiańskiego dziedzictwa kulturowego i językowego w Europie i na świecie. Mile widziane będą referaty dotyczące zarówno współczesnych, jak i dawnych badań szeroko pojętej Słowiańszczyzny. Zapraszamy w szczególności wszystkich zajmujących się tematyką polsko-brazylijską.

Językami konferencji są polski, portugalski i angielski.

Na referaty przewidujemy po 20 minut plus 10 minut na dyskusję.

Pozytywnie zrecenzowane referaty zostaną opublikowanie w tomie „Prac Filologicznych”, najstarszego czasopisma filologicznego w Polsce.

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza do 20 maja 2018. Po potwierdzeniu akceptacji referatu  (30 maja) prosimy o przesłanie opłaty konferencyjnej na konto Fundacji Języka Polskiego do 5 czerwca 2018.

 

Komitet programowy konferencji:

prof. dr hab. Mirosław Bańko (UW)
prof. dr hab. Stanisław Dubisz (UW)
prof. dr hab. Zbigniew Greń (UW)
prof. dr hab. Halina Karaś (UW)
prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (UW)
prof. dr hab. Jerzy Mazurek (UW)
prof. dr hab. Cibele Krause Lemke (NEES-UNICENTRO)
prof. dr hab. Clodogil Fabiano Ribeiro dos Santos (NEES-UNICENTRO)
prof. dr hab. Davi Gonçalves (NEES-UNICENTRO)
prof. dr hab. Edson Santos Silva (NEES-UNICENTRO)
prof. dr hab. Nelsi Pabis (NEES-UNICENTRO)
prof. dr hab. Loremi Loregian-Penkal (NEES-UNICENTRO)
prof. dr hab. Regina Chicoski (NEES-UNICENTRO)
prof. dr hab. Tadinei Daniel Jacumasso (NEES-UNICENTRO)
prof. dr hab. Valdir Olivo Junior (NEES-UNICENTRO)

Komitet organizacyjny konferencji:

Dr Izabela Stąpor (UW)
Dr Luciane Trennephol da Costa (NEES-UNICENTRO)
Mgr Magdalena Walczuk (UW)
Dr Mariléia Gärtner (NEES-UNICENTRO)
Dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska (UW)

Dr Rodrigo Augusto Kovalski (NEES-UNICENTRO)
Mgr Sônia Eliane Niewiadomski (NEES-UNICENTRO)